CREDAI MCHI Golden Pillar Awards Committee

Chairman

Sukhraj Nahar

President

Mayur Shah

Secretary

Domnic Romell

 • Tejas Vyas
 • Pratik Patel
 • Dhaval Ajmera
 • Nayan Shah
 • Nainesh Shah
 • Bandish Ajmera
 • Mukesh Patel
 • Jayesh Shah
 • Rajeev Jain
 • Ajay Ashar
CEO

S.S. Hussain I.A.S (Retd)

Business Head

TD Joseph

Sales

 • Trupti Sharma
 • Madhulika Jain
 • Navashish Singh
 • Royston Rana

Marketing

 • Prabha Bandkar
 • Charmi Patel
 • Fatima Mapari

IT & Operations

 • Sanjay Naik

Accounts Dept

 • Lekha S Nambiar
 • Nilam Parab

Legal

 • Archana Tibrewal

PR

 • Bienu Vagehla
 • Bhagyashree Khadkar

Admin

 • Satish Kumar
 • Monali Rakvi
 • Mamata Talekar
 • HarishChandra Gupta
 • Ikwinder Singh
 • Prasad Watulkar
 • Sanika Naik
 • Sanjay Yedge
 • Ravindra Dhadve
 • Bandoji Gavade
 • Raju Padelkar
 • Laxman Verma

Marketing & Sales

 • Trupti Sharma
 • Prabha Bandkar
 • Madhulika Jain
 • Navashish Singh Chhatwal
 • Sanjay Naik
 • Charmi Patel
 • Fatima Khan
 • Royston Rana
 • Charmi Masand

CAD Technician

 • Kadir Khan
 • Jyoti Utekar