About MPL - Vital People

Vital People

MPL Committee

Mr.Shailesh Sanghvi Mr. Ankit Chopra Mr. Jitendra Jain Mr. Rikhav Shah Mr.Rushi Mehta Mr. Hemal Jain Mr. Pravin Chamaria Mr. Rajesh Tandel(Sr. Coach)

MANAGING COMMITTEE

President

Shri Vimal Shah

Immediate Past President

Shri Paras Gundecha

President Elect

Shri Dharmesh Jain

Vice Presidents

Shri Mayur Shah, Shri Nayan Shah, Shri Deepak Goradia, Shri Boman Irani

Hon. Secretary

Shri Nainesh Shah

Hon. Treasurer

Shri Sukhraj Nahar

Hon. Joint Secretaries

Shri Harish Patel
Shri Ashok Mohanani
Shri Sandeep Runwal
Shri Bandish Ajmera


Hon. Joint Treasurers

Shri Lakshman Bhagtani
Shri Mukesh Patel


CO-ORDINATORS

Shri Rasesh Kanakia
Shri Jagdish Ahuja
Shri Pujit Aggarwal
Shri Parag Munot


COMMITTEE MEMBERS

Shri Vikas Walawalkar
Shri Jayesh Shah
Shri Nayan Bheda
Shri Sanjay Chhabria
Shri Rajendra Chaturvedi
Shri Shailesh Sanghvi


INVITEE MEMBERS

Shri Sandeep Raheja
Shri Munish Doshi
Shri Jitendra Jain
Shri Dominic Romell


PAST PRESIDENTS

Shri Sunil Mantri
Shri Pravin Doshi
Shri Mohan Deshmukh
Shri Mofatraj Munot
Shri Niranjan Hiranandani
Shri Rajni Ajmera

GALLERY